946/2019

Helsingfors den 15 augusti 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2019–2020

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38  § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 504/2017:

1 §
Jakt på sädgås

Utöver det som föreskrivs i 24 § 1 mom. 16 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på sädgås förbjuden från och med den 20 augusti till och med den 30 september och från och med den 1 december till den 31 december i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunen Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. är jakt på sädgås förbjuden i övriga delar av Finland från och med den 20 augusti till och med den 31 december.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2019 och gäller till och med den 31 juli 2020.

Helsingfors den 15 augusti 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.