896/2019

Helsingfors den 11 juli 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar (1451/2014), sådan bilagan lyder i förordning 398/2017, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

De ändringar som gäller Åbo universitets utbildningsansvar för utomeuropeiska språk samt utbildningsansvaret för maskinteknik och materialteknik träder dock i kraft den 1 augusti 2020.

Helsingfors den 11 juli 2019

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Direktör
Birgitta Vuorinen

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER DE OMRÅDEN INOM VILKA UNIVERSITETEN ORDNAR UTBILDNING SOM LEDER TILL LÄGRE OCH HÖGRE HÖGSKOLEEXAMEN PÅ DET HUMANISTISKA, DET PEDAGOGISKA, DET NATURVETENSKAPLIGA, DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OCH DET TEKNISKA UTBILDNINGSOMRÅDET SAMT ÖVER FÖRDELNINGEN AV UTBILDNINGSANSVARET FÖR LÄRARUTBILDNINGEN MELLAN UNIVERSITETEN

Förkortningar av universitetens namn:

AU Aalto-universitetet
HU Helsingfors universitet
HU (SSKH) Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
JU Jyväskylä universitet
LU Lapplands universitet
TU Tammerfors universitet
UU Uleåborgs universitet
VLTU Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet
VU Vasa universitet
ÅA Åbo Akademi
ÅU Åbo universitet
ÖFU Östra Finlands universitet

HUMANISTISKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det humanistiska utbildningsområdet

Filosofi HU, TU, ÅA
Litteratur HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Historia HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Musikpedagogik JU
Religionsvetenskap HU, ÅU, ÅA
Finska och därmed besläktade språk HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Nordiska språk HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Engelska HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Tyska HU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Franska och övriga romanska språk HU, JU, ÅU, ÅA
Spanska HU, ÅU
Italienska HU, ÅU
Slaviska språk HU, ÖFU, JU, TU, ÅA
Baltiska språk HU
Klassiska språk HU, ÅU
Utomeuropeiska språk HU, ÅU
Samiska UU
Teckenspråk JU
Logopedi HU, UU, TU, ÅU, ÅA

PEDAGOGISKA UTBILDNINGSOMRÅDET OCH LÄRARUTBILDNINGEN

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det pedagogiska utbildningsområdet

Pedagogik HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Specialpedagogik HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Hushållsvetenskap HU, ÖFU, ÅA
Slöjdvetenskap HU, ÖFU, ÅU, ÅA
Musikpedagogik UU

Förteckning över fördelningen av utbildningsansvaret för lärarutbildningen på det pedagogiska utbildningsområdet

Barnträdgårdslärarutbildning HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Klasslärarutbildning HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i huslig HU, ÖFU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i slöjd HU, ÖFU, ÅU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i musik UU
Speciallärarutbildning HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Studiehandledarutbildning ÖFU, JU, ÅA
Pedagogiska studier för lärare HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Svenskspråkig yrkespedagogisk lärarutbildning ÅA

NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det naturvetenskapliga utbildningsområdet

Biovetenskap HU, ÖFU, JU, UU, TU*, ÅU, ÅA
Kemi och fysikalisk vetenskap HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Geovetenskap HU, ÖFU, UU, ÅU, ÅA
Matematik och statistik HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Datavetenskap HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA

* Tammerfors universitet har dock inte i 2 § avsett ansvar att ordna studier i undervisningsämnena inom området biovetenskap.

TEKNISKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det tekniska utbildningsområdet

Arkitektur AU, UU, TU
Bioteknik AU, TU, ÅU
Energiteknik AU, VLTU, TU, VU
Kemi- och processteknik AU, VLTU, TU, UU, ÅA
Maskinteknik AU, VLTU, UU, TU, ÅU
Landskapsarkitektur AU
Materialteknik AU, TU, ÅU
Byggnads- och samhällsteknik AU, TU
Elektro- och automationsteknik AU, VLTU, UU, TU, VU
Teknisk-naturvetenskapliga området AU, VLTU, TU*
Data- och kommunikationsteknik AU, VLTU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Produktionsekonomi AU, VLTU, UU, TU, VU
Miljöteknik AU, VLTU, UU, TU

* Tammerfors universitet har dessutom i 2 § avsett ansvar att ordna studier i undervisningsämnena inom områdena matematik, fysik och kemi.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet

Filosofi HU, JU, ÅU
Socialt arbete HU, HU (SSKH), ÖFU, JU, LU, TU, ÅU

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.