895/2019

Helsingfors den 11 juli 2019

Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente, vilka upprättades i Istanbul den 6 oktober 2016, är i kraft från den 1 januari 2018 enligt vad som har avtalats.

Slutprotokollet till konventionen, det nionde tilläggsprotokollet till konstitutionen och det första tilläggsprotokollet till det allmänna reglementet har godkänts av republikens president den 12 april 2019. Världspostföreningen har underrättats om godkännandet den 3 juni 2019.

2 §

Bestämmelserna i slutprotokollet till konventionen, i det nionde tilläggsprotokollet till konstitutionen och i det första tilläggsprotokollet till det allmänna reglementet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

(Slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente är tillgängliga hos Transport- och kommunikationsverket (www.traficom.fi), som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 11 juli 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Kommunikationsråd
Sini Wirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.