894/2019

Helsingfors den 11 juli 2019

Statsrådets förordning om Världspostkonventionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Världspostkonventionen (244/2019):

1 §

Den i Istanbul den 6 oktober 2016 ingångna Världspostkonventionen är i kraft från den 1 januari 2018 enligt vad som har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 10 december 2018 och av republikens president den 22 februari 2019. Världspostföreningen har underrättats om godkännandet den 3 juni 2019.

2 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om Världspostkonventionen (244/2019) träder i kraft den 15 juli 2019.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 58/2019)

Helsingfors den 11 juli 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Kommunikationsråd
Sini Wirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.