871/2019

Helsingfors den 5 Juli 2019

Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 45 kap. 27 § 1 mom. 2 a-punkten, sådan den lyder i lag 563/2007, som följer:

45 kap.

Om militära brott

27 §
Krigsmän

Med krigsman avses i detta kapitel


2 a) den som tjänstgör i Försvarsmaktens frivilliga övningar enligt 18 § i lagen om frivilligt försvar (556/2007) samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 254/2018
FsUB 8/2018
RSv 319/2018

Helsingfors den 5 Juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.