869/2019

Helsingfors den 5 Juli 2019

Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § 1 mom. i skjutvapenlagen (1/1998), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011, 689/2013, 622/2017 och 724/2019, nya 4 a- och 4 b-punkter som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


4 a) utbildning enligt 20 § i lagen om frivilligt försvar (556/2007) som ordnas med skjutvapen och vapendelar som ägs av Försvarsmakten, när hanteringen av vapnen sker under Försvarsmaktens övervakning och på Försvarsmaktens område eller fartyg och när det inte skjuts med vapnen,

4 b) utbildning enligt 20 § i lagen om frivilligt försvar som ordnas med skjutvapen och vapendelar som ägs av Gränsbevakningsväsendet, när hanteringen av vapnen sker under Gränsbevakningsväsendets övervakning och på Gränsbevakningsväsendets eller Försvarsmaktens område eller fartyg och när det inte skjuts med vapnen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 254/2018
FsUB 8/2018
RSv 319/2018

Helsingfors den 5 Juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.