866/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av 1 § i lagen om gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 1 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1072/2017, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I lagen om penninginsamlingar (863/2019) föreskrivs om penninginsamling.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

RP 214/2018
FvUB 35/2018
KuUU 15/2018
RSv 288/2018

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.