794/2019

Helsingfors den 26 juni 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018) bilagans punkt 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Helsingfors den 26 juni 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Ledande sakkunnig
Tapio Puurunen

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällande

förhållanden / anställningsdag

Afghanistan 198,09 euro

Kenya 134,30 euro

2.2 Sekretariatsuppgifter

Bryssel 140,49 euro

Genève 172,98 euro

Riga 131,21 euro

Strasbourg och Wien 135,85 euro

Warszawa och Vilnius 121,93 euro

2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt

38 § i räddningslagen (379/2011) 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.