792/2019

Helsingfors den 25 juni 2019

Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor

Finlands Bank meddelar med stöd av 12 a § i räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/1982), sådan den lyder i lagen av den 18 januari 2013 (32/2013), att den referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som baserar sig på Europeiska centralbankens senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion är 0,0 procent, den dröjsmålsränta som avses i 4 § 1 mom. är 7,0 procent per år och den dröjsmålsränta i kommersiella avtal som avses i 4 a § 1 mom. är 8,0 procent per år. Referensräntan och båda dröjsmålsräntorna gäller från och med den 1 juli till och med den 31 december 2019.

Helsingfors den 25 juni 2019

FINLANDS BANK


Olli Rehn Direktionens ordförande


Marja Nykänen Direktionens vice ordförande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.