748/2019

Helsingfors den 10 juni 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 179 § 4 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), sådan punkten lyder i lag 69/2016:

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som en pensionskassa har hand om.

2 §
Storheter som beräknas för fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

De storheter som i fråga om pensionskassor behövs för fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare beräknas enligt de grunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkningen av storheterna i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019, och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2019. Punkt 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2017, och punkt 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1143/2014).

Helsingfors den 10 juni 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2: SHMf om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.