727/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen (309/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.Denna lag träder i kraft den 14 juni 2019.

RP 1/2019
FiUB 1/2019
RSv 1/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.