713/2019

Helsingfors den 29 maj 2019

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om dagsbotens belopp (609/1999) 1 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 402/2014, och

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) rundradioskatt,

5) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

6) arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift,

7) löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

1 a §
Beskattning som läggs till grund för beräkning av månadsinkomsten

Till grund för beräkning av månadsinkomsten ska i första hand läggas den senaste beskattning som har slutförts före utgången av föregående november månad, med de ändringar som har gjorts i beskattningen före utgången av den oktober månad som föregår nämnda november månad.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 29 maj 2019

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsdirektör, enhetschef
Ville Hinkkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.