698/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av 46 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 46 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1367/2018, som följer:

46 §
Studentkåren

Till studentkårens särskilda uppgifter hör att


2) vid behov delta i fullgörandet av de uppgifter i anknytning till studerandehälsovården som det föreskrivs om i 17 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 145/2018
ShUB 35/2018
RSv 261/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.