673/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av 3 kap. 44 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 kap. 44 § i utsökningsbalken (705/2007) ett nytt 2 mom. som följer:

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

44 §
Undantag från skyldigheten att ställa säkerhet

Säkerhet krävs inte heller av ett konkursbo som är föremål för offentlig utredning, när den offentliga utredaren ansöker om verkställighet med konkursombudsmannens samtycke.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

RP 221/2018
LaUB 23/2018
RSv 311/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.