663/2019

Helsingfors den 16 maj 2019

Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet (96/2015):

1 §

Det i Bryssel den 17 december 2009 ingångna luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater är i kraft från den 16 maj 2019 enligt vad som har avtalats.

Riksdagen har godkänt avtalet den 21 januari 2015 och republikens president den 6 februari 2015. Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 13 mars 2015.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet (96/2015) träder i kraft den 20 maj 2019.

4 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet (188/2015).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2019.

Helsingfors den 16 maj 2019

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Ledande specialsakkunnig, föredragande
Päivi Jämsä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.