653/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av 87 a § i bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 87 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1192/2016, som följer:

87 a §

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur skattemyndighetens datasystem finns i 16 § 1 mom. 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018
FvUB 41/2018
RSv 321/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.