606/2019

Helsingfors den 2 maj 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster (598/2015) 3 § 3 mom. som följer:

3 §
Ikraftträdande

Personer som har arbetat med stöd och vägledning före den 1 januari 2015 fortsätter att vara behöriga för den uppgiften, om de har fått utbildning för långsiktigt krisarbete inom våld i nära relationer av en producent av skyddshemstjänster, har förtrogenhet med krisarbete inom våld i nära relationer och har sammanlagt minst sex års arbetserfarenhet vid skyddshem den 1 januari 2020.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 2 maj 2019

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.