577/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 april 2019

Statsrådets förordning om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (231/2019):

1 §

Den i Paris den 24 november 2016 ingångna multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster träder i kraft den 1 juni 2019 enligt vad som har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 13 februari 2019 och av republikens president den 22 februari 2019. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling den 25 februari 2019.

2 §

I samband med deponeringen av konventionens godkännandeinstrumentet har Finland gjort de reservationer och lämnat de notifikationer som framgår av bilagan till förordningen.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

4 §

Lagen om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (231/2019) träder i kraft den 1 juni 2019.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 22/2019)

Helsingfors den 25 april 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Minna Ojala

Bilaga: Reservationer som gjorts och notifikationer som lämnats vid deponeringen av konventionens godkännandeinstrument

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.