570/2019

Helsingfors den 25 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i statsrådets förordning om civiltjänst

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om civiltjänst (1461/2007) 2 a §, sådan den lyder i förordning 1730/2015, som följer:

2 a §
Utbildningssektionen för civiltjänst

Underställd delegationen finns en utbildningssektion för civiltjänst. Utbildningssektionen för civiltjänst utvärderar, utvecklar och övervakar utbildningen under civiltjänstens grundutbildningsperiod och kompletterande tjänstgöring.

Ordförande för utbildningssektionen är den medlem i delegationen som företräder utvecklings- och förvaltningscentret. Delegationen utser de övriga medlemmarna i utbildningssektionen. Även utomstående sakkunniga som inte hör till delegationen kan kallas till medlemmar i utbildningssektionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Helsingfors den 25 april 2019

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.