556/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 13 § 5 mom., sådant det lyder i lag 795/2010.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 159/2017
ShUB 37/2018
RSv 303/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.