537/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016) 4 § 2 mom. och 5 § 3 mom. som följer:

4 §
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

1) för tiden före den månad som följer på den kalendermånad då arbetstagaren fyller 16 år,

2) efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år,

3) om beloppet av de betalningar som en fysisk person eller ett dödsbo har gjort till samma mottagare och som inte hänför sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver är ringa,

4) om en enskild tillfällig betalning är ringa,

5) för sådan lön enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd som betalas till företagare som avses i 3 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lantbruksföretagare som avses i 3–5 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) för det arbete som dessa företagare utfört, om de inte är försäkringsskyldiga i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.


5 §
Grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Som lön betraktas inte de poster som nämns i 11 kap. 3 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 296/2018
ShUB 31/2018
RSv 298/2018

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.