527/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 april 2019

Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors och Göteborg den 26 mars 2019 undertecknade protokollet enligt 16 § i den fiskestadga för Torneälvens fiskeområde som utgör en del av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 90 och 91/2010) träder i kraft den 1 maj 2019 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i protokollet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Helsingfors den 11 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.