496/2019

Helsingfors den 11 april 2019

Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande typgodkännande av byggprodukter avsedda för vatteninstallationer och för spillvatteninstallationer i byggnader

Miljöministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Miljöministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik miljöministeriets bestämmelsesamlingnr utfärdad träder i kraft
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader 1/19 9.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader 2/19 9.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av mässing och koppar avsedda för vattenanläggningar i byggnader 3/19 9.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör och deras kopplingar avsedda för vatteninstallationer i byggnader 4/19 11.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för PEX-rör avsedda för vatteninstallationer i byggnader 5/19 11.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängningsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader 6/19 9.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmaturer avsedda för vatteninstallationer i byggnader 7/19 11.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader 8/19 9.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader 9/19 9.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar av polypropen avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader 10/19 11.4.2019 1.1.2020
  Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader 11/19 9.4.2019 1.1.2020

Förordningar har publicerats i miljöministeriets bestämmelsesamling. Förordningen kan fås från miljöministeriets registratorskontor (Aleksandergatan 7, Helsingfors), PB 35, 00023 Statsrådet, tfn 02952 50300.

Helsingfors den 11 april 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Specialist
Tomi Marjamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.