495/2019

Helsingfors den 11 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning (1387/2014) 7 §, sådan det lyder i förordning 33/2017, som följer:

7 §
Maximibelopp som betalas för rådgivning

Av de medel som anvisats landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland kan till det rådgivande organet för den rådgivning som rådgivaren gett betalas i ersättning högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle och sammanlagt högst 10 000 euro per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning under hela programperioden.

Maximibeloppet för den ersättning som ska betalas per rådgivningstillfälle höjs inte fastän flera än en person deltar i rådgivningen. I det maximibelopp som betalas per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning beaktas dock antalet jordbrukare som deltar i rådgivningen i förhållande till kostnaderna för rådgivningen.

Med rådgivningstillfälle avses en rådgivningshändelse, där rådgivning ges på gårdsbruksenheten, i terrängen, i lokaler som används av den som får rådgivning eller rådgivaren eller elektroniskt på distans.


Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

Helsingfors den 11 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Jarno Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.