431/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagorna 1–3 till inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter (1323/2011) samt kartorna 2, 75, 76, 78 b, 80 b, 80 d, 84 c, 84 d och 122 b i kartbilagan till förordningen, av dem bilagorna 1–3 samt kartorna 2, 78 b, 80 b, 80 d, 84 c, 84 d och 122 b i kartbilagan sådana de lyder i förordning 725/2017, samt

fogas till kartbilagan, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 546/2012, 999/2013, 49/2015, 397/2016, 1201/2016 och 725/2017, nya kartor 84 e och 84 f som följer:


Denna förordning träder i kraft den 5 april 2019.

De märkningsangivelser som avses i 6 § i förordningen ska tas i bruk senast den 1 oktober 2019.

Helsingfors den 29 mars 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Överinspektör
Kukka-Maaria Kankaala

Bilaga 1

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS SKJUTBANEOMRÅDEN OCH SKJUT OMRÅDEN SOM BEGRÄNSNINGEN AV RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Gräns- och sjöbevakningsskolan Imatra Immola skjutbaneområde(kartbilagans karta 1 och 2)
Nyslott Jukajärvi skjutområde(kartbilagans karta 3 och 4)
Sulkava Jukajärvi skjutområde(kartbilagans karta 3 och 4)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kuhmo Vartius skjutbana(kartbilagans karta 5 och 6)
Kuusamo Sarvilampi skjutbaneområde(kartbilagans karta 7 och 8)
Suomussalmi Kuivassalmi skjutområde(kartbilagans karta 11 och 12)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Kerttuvaara skjutområde(kartbilagans karta 13 och 14)
Muonio Särkijärvi skjutbana(kartbilagans karta 17 och 18)
Salla Onkamo skjutbana(kartbilagans karta 21 och 22)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants Hiienvaara skjutområde(kartbilagans karta 23 och 24)
Kontiolahti Onttola skjutbaneområde(kartbilagans karta 25 och 26)

Bilaga 2

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS FLYGPLATSER FÖR LUFTFARTYG SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra landningsplatsen på Immola flygplats(kartbilagans karta 1 och 2)landningsplatsen på Pelkola gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 27 och 28)
Villmanstrand landningsplatsen på Nuijamaa gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 29 och 30)
Parikkala landningsplatsen på Kolmikanta gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 31 och 32)
Virolahti landningsplatsen på Vaalimaa gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 33 och 34)
Kajanalands gränsbevakningssektion Suomussalmi Karttimo landningsplats(kartbilagans karta 45 och 46)
Lapplands gränsbevakningssektion Enontekis landningsplatsen på Kilpisjärvi patrullbas(kartbilagans karta 47 och 48)
Enare landningsplatsen på Virtaniemi gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 49 och 50)Näätämö landningsplats(kartbilagans karta 53 och 54)
Västra Finlands sjöbevakningssektion Pargas landningsplatsen på Nagu sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 59 och 60)Utö landningsplats(kartbilagans karta 61 och 62)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Kitee landningsplatsen på Närsäkkälä patrullbas(kartbilagans karta 69 och 70)
Lieksa landningsplatsen på Inarinvaara(kartbilagans karta 71 och 72)
Finska vikens sjöbevakningssektion Kotka landningsplatsen på Kotka sjöbevakningsstations hamnområde(kartbilagans karta 75 och 76)

Bilaga 3

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS OMRÅDEN SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions stabsområde och Gräns- och sjöbevakningsskolans övningsområden vid Imatra utbildningscentral(kartbilagans karta 1 och 2)möteslokalerna i Immola och vid Immalanjärvi(kartbilagans karta 77 och 78)Pelkola gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 78 a och 78 b)
Villmanstrand Nuijamaa gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 78 c och 78 d)Nuijamaa patrullbas(kartbilagans karta 79 och 80)
Parikkala Kolmikanta gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 80 a och 80 b)
Virolahti Vaalimaa gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 80 c och 80 d)
Gräns- och sjöbevakningsskolan Sulkava lägerområdet vid Jukajärvi skjutområde(kartbilagans karta 81 och 82)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kajana Kajanalands gränsbevakningssektions stabsområde(kartbilagans karta 82 a och 82 b)
Kuhmo Kuhmo gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 82 c och 82 d)Vartius gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 82 e och 82 f)
Kuusamo Kortesalmi gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 82 g och 82 h)Kuusamo gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 82 i och 82 j)
Suomussalmi Suomussalmi gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 82 k och 82 l)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Ivalo kasernområde(kartbilagans karta 83 och 84)Raja-Jooseppi gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 84 a och 84 b)Kerttuvaara skjutbaneområdes lagerbyggnad (kartbilagans karta 84 c och 84 d)
Muonio Muonio gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 84 e och 84 f)
Rovaniemi Lapplands gränsbevakningssektions stabsområde(kartbilagans karta 85 och 86)
Salla Salla gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 86 a och 86 b)
Savukoski Tulppio patrullbas(kartbilagans karta 87 och 88)
Västra Finlands sjöbevakningssektion Föglö Storklobbs radarmast(kartbilagans karta 89 och 90)
Hammarland Enskärs radarmast(kartbilagans karta 91 och 92)
Haukipudas Virpiniemi sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 93 och 94)
Kalajoki Kalajoki sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 95 och 96)
Kemi Sjöbevakningens kaj i Kemi(kartbilagans karta 97 och 98)
Kimitoön Hitis sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 99 och 100)
Karleby Sjöbevakningens kaj i Karleby(kartbilagans karta 101 och 102)
Gustavs Susiluoto sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 103 och 104)
Kökar Kökarsörens mast(kartbilagans karta 105 och 106)Kökars sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 106 a och 106 b)
Pargas Storharuns mast(kartbilagans karta 107 och 108)
Björneborg Björneborgs sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj (kartbilagans karta 108 a och 108 b)
Mariehamn Sjöbevakningens kaj på Åland(kartbilagans karta 109 och 110)Ålands sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 110 a och 110 b)
Korsholm Vallgrunds sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 111 och 112)Valsörarnas radarmast(kartbilagans karta 113 och 114)
Raumo Raumo sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj(kartbilagans karta 115 och 116)
Saltvik Saltviks radarmast(kartbilagans karta 117 och 118)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants lägerområdet vid Hiienvaara skjutområde(kartbilagans karta 121 och 122)Ilomants gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 122 a och 122 b)
Kontiolahti Norra Karelens gränsbevakningssektions stabsområde och gränsjägarkompani(kartbilagans karta 123 och 124)Onttola skjutbaneområdes lagerbyggnad(kartbilagans karta 125 och 126)
Lieksa Lieksa gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 126 a och 126 b)
Tohmajärvi Tohmajärvi gränsbevakningsstation(kartbilagans karta 126 c och 126 d)
Finska vikens sjöbevakningssektion Fredrikshamn Ulko-Tammio bevakningstorn(kartbilagans karta 126 e och 126 f)
Hangö Hangö sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 127 och 128)
Helsingfors Sjöbevakningens kaj på Finska vikens sjöbevakningssektions stabsområde(kartbilagans karta 129 och 130)Helsingfors sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 131 och 132)
Kyrkslätt Porkala sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 133 och 134)
Kotka Aspö sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 135 och 136)Kotka sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 75 och 76)
Borgå Borgå sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 137 och 138) Glosholmens bevakningstorn(kartbilagans karta 138 a och 138 b)Pörtö bevakningstorn(kartbilagans karta 139 och 140)
Raseborg Ekenäs sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 141 och 142)
Virolahti Hovörs bevakningstorn(kartbilagans karta 142 a och 142 b)Hurppu sjöbevakningsstation(kartbilagans karta 143 och 144)Santio gränsövergångsställe och bevakningstorn(kartbilagans karta 145 och 146)Tuuholms bevakningstorn(kartbilagans karta 147 och 148)
Kartbilaga: IMf om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.