413/2019

Helsingfors den 28 mars 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020 (1734/2015) 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 225/2018, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som på basis av statsbudgeten beviljas för företags gemensamma projekt åren 2016–2020.


2 §
Statsbidragsmyndighet

Innovationsfinansieringsverket Business Finland är statsbidragsmyndighet, när mässprojekt eller exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram enligt denna förordning understöds. Beslut som avses i 14 § 2 mom. i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) får också fattas av Business Finland Ab, när mässprojekt eller exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram enligt denna förordning understöds.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 28 mars 2019

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Liisa Lundelin-Nuortio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.