365/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 7 § i inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter (1323/2011) 1 § 2 mom. och 7 §,

av dem 7 § sådan den lyder i förordning 49/2015, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I gränsbevakningslagen finns bestämmelser om meddelande av en tillfällig begränsning av eller ett tillfälligt förbud mot rätten att röra sig inom en del av ett militärt övningsområde eller en del av ett övningsområde som hänför sig till gränssäkerheten eller på en fastighet som Gränsbevakningsväsendet tagit i användning enligt 39 § 3 mom. i gränsbevakningslagen.

7 §
Angivande av tillfälliga begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig

När det med stöd av 71 § 1 mom. i gränsbevakningslagen har meddelats en tillfällig begränsning av eller ett tillfälligt förbud mot rätten att röra sig inom en del av ett militärt övningsområde eller en del av ett övningsområde som hänför sig till gränssäkerheten eller på en fastighet som Gränsbevakningsväsendet tagit i användning enligt 39 § 3 mom. i den lagen, ska begränsningen eller förbudet märkas ut med klart iakttagbara skyltar eller band som placerats längs gränsen till området eller märkas ut eller anges på något annat ändamålsenligt sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 21 mars 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsråd
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.