363/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulära beskickning (758/2017):

1 §

Den i New Delhi den 1 augusti 2016 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Indiens regering ingångna överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning träder i kraft den 1 april 2019 enligt vad som har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 27 oktober 2017 och av republikens president den 17 november 2017. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 12 mars 2019.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning (758/2017) träder i kraft den 1 april 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 14/2019)

Helsingfors den 21 mars 2019

Utrikesminister
Timo Soini

Ambassadrådet
Kirsti Pohjankukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.