359/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 35 f § 3 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §

Ansökan om gratis tilldelade utsläppsrätter görs skriftligen på en elektronisk blankett som utsläppshandelsmyndigheten har fastställt. Den elektroniska blanketten skickas via utsläppshandelsmyndighetens elektroniska system. Vid identifiering av den sökande i systemet tillämpas lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

Ansökan om gratis tilldelade utsläppsrätter kan även göras på annat sätt än elektroniskt, på en för ändamålet fastställd undertecknad blankett som utsläppshandelsmyndigheten lagrar i det elektroniska systemet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2019.

Helsingfors den 21 mars 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig
Mikko Paloneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.