356/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 1 mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), sådant det lyder i lag (341/2019):

1 §

Bestämmelserna i 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) träder i kraft den 1 april 2019.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 21 mars 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Kirsi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.