355/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 19 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel (1414/2016) 5 § och 19 § 1 mom., av dem 19 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 452/2018, som följer:

5 §
Avrundande av vinster

Bolaget har rätt att avrunda vinsterna från penningspel nedåt med en cents noggrannhet.

Bolaget ska överföra de intäkter som inflyter från avrundandet av vinster till de i 7 § avsedda outbetalda medlen från spelverksamheten.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 21 mars 2019

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Konsultativ tjänsteman
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.