354/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 1 § 8 punkten i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål (789/2018) som följer:

1 §

Domkretsarna i summariska tvistemål för de tingsrätter som avses i 10 kap. 17 a § i rättegångsbalken bildas enligt följande:


8) i domkretsen för Österbottens tingsrätt ingår landskapen Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

Helsingfors den 21 mars 2019

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Maarit Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.