Ursprungliga författningar: 2019

329/2019
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
328/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
327/2019
Lag om ändring av 2 kap. 3 § och 5 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
326/2019
Lag om ändring av häktningslagen
325/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation
324/2019
Lag om ändring av 5 kap. i lagen om rättegång i brottmål
323/2019
Lag om ändring av 2 kap. 11 och 12 § i tvångsmedelslagen
322/2019
Lag om ändring av förundersökningslagen
321/2019
Lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
320/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.