288/2019

Helsingfors den 14 mars 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om flaggning med Finlands flagga

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om flaggning med Finlands flagga (383/1978) 2 §, den finska språkdräkten sådan den lyder delvis ändrad i förordning 187/1996 och den svenska språkdräkten sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 187/1996 och 1119/2009, som följer:

2 §

Officiella flaggdagar är

1) den 28 februari, Kalevaladagen, den finska kulturens dag,

2) den 1 maj, valborgsdagen, det finländska arbetets dag,

3) den andra söndagen i maj, mors dag,

4) den 4 juni, dagen för försvarets fanfest,

5) lördagen mellan den 20 och den 26 juni, midsommardagen, Finlands flaggas dag,

6) den andra söndagen i november, fars dag,

7) den 6 december, självständighetsdagen,

8) den dag då statliga val, kommunalval, val av finländska ledamöter till Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas,

9) den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 14 mars 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Regeringsråd
Hanna Helinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.