282/2019

Helsingfors den 8 mars 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 83 § 4 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena

Det allmänna understödet för kostnader för fiskeriområdenas verksamhet består av en grunddel, en tilläggsdel som grundar sig på vattenarealen, en tilläggsdel som grundar sig på den totala arealen och ett språktillägg. För betalningen av språktillägget ska behövlig finansiering reserveras innan grunddelen, den tilläggsdel som grundar sig på vattenarealen och den tilläggsdel som grundar sig på den totala arealen fastställs.

Av det allmänna understödet fördelas

1) 75 procent som grunddel,

2) 20 procent som tilläggsdel som grundar sig på vattenarealen, där varje fiskeriområdes andel bestäms enligt den andel som fiskeriområdets vattenareal utgör av den sammanräknade vattenarealen för alla fiskeriområden,

3) 5 procent som tilläggsdel som grundar sig på den totala arealen, där varje fiskeriområdes andel bestäms enligt den andel som fiskeriområdets totala areal utgör av den sammanräknade totala arealen för alla fiskeriområden.

Om ett fiskeriområde helt eller delvis finns på en tvåspråkig kommuns område eller på det samiska området, betalas till fiskeriområdet ett språktillägg på 1 000 euro för varje ytterligare språk.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 8 mars 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Roni Selén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.