281/2019

Helsingfors den 7 mars 2019

Statsrådets förordning om ändring av 25 a § i jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 25 a §, sådan paragrafen lyder i förordning 170/2011, som följer:

25 a §
Fredningstider för icke fredade fåglar

Icke fredade fåglar är fridlysta som följer:

1) kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5–31.7, inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4–31.7 och i övriga delar av landet 10.3–31.7,

2) skata inom landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 10.4–31.7 och i övriga delar av landet 1.4–31.7,

3) kaja 10.3–31.7,

4) korp inom renskötselområdet 10.4– 31.7, samt

5) kolonier av gråtrut hela året.


Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2019.

Helsingfors den 7 mars 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.