249/2019

Helsingfors den 21 februari 2019

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2019 är följande:

Cigaretter 361,05 €/1000 st.
Cigarr 681,52 €/1000 st.
Cigariller 654,17 €/1000 st.
Pip- och cigarettobak 430,33 €/kg
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 222,45 €/kg
Cigarettpapper i detaljhandelsform   33,00 €/1000 st.
2 §

Detta beslut träder i kraft 1 mars 2019.

Helsingfors den 21 februari 2019

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.