239/2019

Helsingfors den 21 februari 2019

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (7/2019):

1 §

Den i Bogotá den 24 oktober 2017 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Colombias regering ingångna överenskommelsen om överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer träder i kraft den 1 mars 2019 enligt vad som har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 17 december 2018 och av republikens president den 11 januari 2019. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 29 januari 2019.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (7/2019) träder i kraft den 1 mars 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2019)

Helsingfors den 21 februari 2019

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari Virolainen

Ambassadrådet
Kirsti Pohjankukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.