238/2019

Helsingfors den 21 februari 2019

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 §

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättning för år 2018 för handhavande av de uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) enligt följande:

035 Brändö kommun 865 €
043 Eckerö kommun 1 618 €
060 Finströms kommun 8 841 €
062 Föglö kommun 2 445 €
065 Geta kommun 2 822 €
076 Hammarlands kommun 5 719 €
170 Jomala kommun 9 067 €
295 Kumlinge kommun 1 204 €
318 Kökars kommun 715 €
417 Lemlands kommun 2 521 €
438 Lumparlands kommun 1 053 €
478 Mariehamns stad 75 €
736 Saltviks kommun 6 245 €
766 Sottunga kommun 715 €
771 Sunds kommun 3 612 €
941 Vårdö kommun 2 483 €
50 000 €
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

Helsingfors den 21 februari 2019

Jord-och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.