227/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 4 § 3 mom. som följer:

4 §
Jämförelsevärdet för noterade värdepapper som hör till bolagstillgångarna

Jämförelsevärdet för andelar i sådana placeringsfonder som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om placeringsfonder (213/2019) och fondföretag som avses i 17 punkten i det momentet anses vara 70 procent av det gängse värdet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.