225/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 2 § i lagen om gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 2 § 10 punkten, sådan den lyder i lag 1072/2017, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) fondbolag fondbolag som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om placeringsfonder (213/2019) och utländska EES-fondbolag som avses i 19 punkten i det momentet,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.