224/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 3 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 3 kap. 6 § 4 mom. som följer:

3 kap.

Fondens tillgångar och placeringen av dem samt kostnader och upplåning

6 §
Särskilda bestämmelser om placering av insättningsgarantifondens tillgångar

Vad som föreskrivs i 2 mom. utgör inte hinder för att placera fondtillgångar i placeringsfonder som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder (213/2019).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.