223/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 5 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 5 kap. 1 § 2 mom. som följer:

5 kap.

Anslutning av värdepapper och finansiella instrument till värdeandelssystemet

1 §
Värdeandelar som avses i artikel 3 i EU:s förordning om värdepapperscentraler

På anslutning av placeringsfondandelar till värdeandelssystemet ska i övrigt tillämpas 12 kap. i lagen om placeringsfonder (213/2019).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.