220/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 3 § 1 mom. 3 punkten och 6 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder i lag 175/2014, som följer:

3 §
Rätt att tillhandahålla sparavtal

Sparavtal kan tillhandahållas av


3) fondbolag, fondföretag och utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019),


6 §
Placering av sparmedel

Till den del som det inte har avtalats att sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska de placeras för den som har rätt till sparmedlen och i dennes namn samt på det sätt som närmare framgår av sparavtalet, i ett eller flera av följande placeringsobjekt:


4) fondandelar enligt lagen om placeringsfonder och andelar i fondföretag som avses i 23 kap. 1 § i den lagen,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.