219/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 1 och 15 § i lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 1 § 3 mom. och 15 § 2 mom. 8 och 9 punkten, sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 164/2014 och 15 § 2 mom. 8 och 9 punkten i lag 350/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om specialplaceringsfonder som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper finns i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Bestämmelser om fastighetsfonder i aktiebolagsform och därmed jämställbara kommanditbolag finns i dels i denna lag, dels i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

15 §
Placering av medel

Fastighetsfondens medel skall utan oskäligt dröjsmål, så som närmare föreskrivs i stadgarna för fastighetsplaceringsverksamheten, placeras i följande objekt:


8) derivatinstrument, med iakttagande av 13 kap. 15 § i lagen om placeringsfonder (213/2019), samt

9) låne- och återköpsavtal som gäller värdepapper, med iakttagande av 13 kap. 18 § i lagen om placeringsfonder.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.