205/2019

Helsingfors den 14 februari 2019

Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Södra Savolax skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt strand- och skärgårdsnatur, bevara det byggda kulturarvet och traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas de områden som avses i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–94:

1) Kokinniemi-Syväsalmensaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar (bilaga 1) i Enonkoski kommun,

2) Käkölampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 0,5 hektar (bilaga 2) i Enonkoski kommun,

3) Apaanmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar (bilaga 3) i Heinävesi kommun,

4) Heinolanmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar (bilaga 4) i Heinävesi kommun,

5) Koskijärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 hektar (bilaga 5) i Heinävesi kommun,

6) Kyrönsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 15 hektar (bilaga 6) i Heinävesi kommun,

7) Leväsensuo-Haisevanpuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 29 hektar (bilaga 7) i Heinävesi kommun,

8) Somerjoensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22 hektar (bilaga 8) i Heinävesi kommun,

9) Valkeisneva-Polvijoensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 59 hektar (bilaga 9) i Heinävesi kommun,

10) naturskyddsområdet Hirvensalmen Suurisuo som omfattar ett område på cirka 98 hektar (bilaga 10) i Hirvensalmi kommun,

11) Kolmhaukinens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar (bilaga 11) i Hirvensalmi kommun,

12) Savisalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 30 hektar (bilaga 12) i Hirvensalmi kommun,

13) naturskyddsområdet i Vahvaselkä-Vahvajärvi skog som omfattar ett område på cirka 25 hektar (bilaga 13) i Hirvensalmi kommun,

14) naturskyddsområdet Eteläselkä lund som omfattar ett område på cirka 7 hektar (bilaga 14) i Jorois kommun,

15) Huutokoski naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 hektar (bilaga 15) i Jorois kommun,

16) Ruokojärvi-Mula naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 16) i Jorois kommun och Varkaus stad,

17) Tervaruukinsalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 77 hektar (bilaga 17) i Jorois kommun,

18) Karhuvuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar (bilaga 18) i Juva kommun,

19) naturskyddsområdet Myllyjoki lundkärr som omfattar ett område på cirka 0,6 hektar (bilaga 19) i Juva kommun,

20) Pattois naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 30 hektar (bilaga 20) i Juva kommun,

21) Riuttaniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10 hektar (bilaga 21) i Juva kommun,

22) Hänninsaari-Likokangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 34 hektar (bilaga 22) i Kangasniemi kommun,

23) Kinaneva naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 79 hektar (bilaga 23) i Kangasniemi kommun,

24) Leppäselkä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar (bilaga 24) i Kangasniemi kommun,

25) Mallos öars naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar (bilaga 25) i Kangasniemi kommun,

26) naturskyddsområdet i Petäinens skog som omfattar ett område på cirka 26 hektar (bilaga 26) i Kangasniemi kommun,

27) Pitkäniitunkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 12 hektar (bilaga 27) i Kangasniemi kommun,

28) Pukkiselkä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar (bilaga 28) i Kangasniemi kommun,

29) Anttila gårds naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 42 hektar (bilaga 29) i S:t Michels stad,

30) naturskyddsområdet Hullanvuori-Pälväsaaret som omfattar ett område på cirka 9 hektar (bilaga 30) i S:t Michels stad,

31) Kakrialansuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 40 hektar (bilaga 31) i S:t Michels stad,

32) Karkialampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar (bilaga 32) i S:t Michels stad,

33) Launinsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar (bilaga 33) i S:t Michels stad,

34) Lierosaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 65 hektar (bilaga 34) i S:t Michels stad,

35) Mustalampi-Nurmilampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 hektar (bilaga 35) i S:t Michels stad,

36) naturskyddsområdet Männistö skog som omfattar ett område på cirka 8 hektar (bilaga 36) i S:t Michels stad,

37) Mörönpesänkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 12 hektar (bilaga 37) i S:t Michels stad,

38) Onttoinvuorensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar (bilaga 38) i S:t Michels stad,

39) Pahalamminvuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 58 hektar (bilaga 39) i S:t Michels stad,

40) Pitkäjärvi-Löytynlampi öars naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 hektar (bilaga 40) i S:t Michels stad,

41) Pohjoislampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar (bilaga 41) i S:t Michels stad,

42) Rauhajärvi öars naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar (bilaga 42) i S:t Michels stad,

43) Ristiinansuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22 hektar (bilaga 43) i S:t Michels stad,

44) naturskyddsområdet i Taloaho skog som omfattar ett område på cirka 19 hektar (bilaga 44) i S:t Michels stad,

45) Tuhkaa-Aslahti-Orjuu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar (bilaga 45) i S:t Michels stad,

46) Tujunlampi-Kilpuilampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 67 hektar (bilaga 46) i S:t Michels stad,

47) Varsasaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 47) i S:t Michels stad,

48) Vänkkäänsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 80 hektar (bilaga 48) i S:t Michels stad och Hirvensalmi kommun,

49) Suursuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 84 hektar (bilaga 49) i S:t Michels stad och Mäntyharju kommun,

50) Hätälammenkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar (bilaga 50) i Mäntyharju kommun,

51) Kihtelysniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 31 hektar (bilaga 51) i Mäntyharju kommun,

52) naturskyddsområdet Kinalampi skog som omfattar ett område på cirka 22 hektar (bilaga 52) i Mäntyharju kommun,

53) naturskyddsområdet Kurkivuori lundsluttning som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 53) i Mäntyharju kommun,

54) Laukoniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 33 hektar (bilaga 54) i Mäntyharju kommun,

55) Lähdemäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 20 hektar (bilaga 55) i Mäntyharju kommun,

56) Lärsänkangas-Lamminpäänsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22 hektar (bilaga 56) i Mäntyharju kommun,

57) Pyhäniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 56 hektar (bilaga 57) i Mäntyharju kommun,

58) naturskyddsområdet Sammakkolampi skog som omfattar ett område på cirka 21 hektar (bilaga 58) i Mäntyharju kommun,

59) naturskyddsområdet i Solistonsuo och Alatalo skogar som omfattar ett område på cirka 27 hektar (bilaga 59) i Mäntyharju och Pertunmaa kommuner,

60) naturskyddsområdet Ahvenjärvi hage som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 60) i Pertunmaa kommun,

61) naturskyddsområdet Ahvenjärvi skog som omfattar ett område på cirka 7 hektar (bilaga 61) i Pertunmaa kommun,

62) Anettu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 44 hektar (bilaga 62) i Pertunmaa kommun,

63) Hörhänjoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 80 hektar (bilaga 63) i Pertunmaa kommun,

64) Lautjärvi-Kaituenlampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22 hektar (bilaga 64) i Pertunmaa kommun,

65) naturskyddsområdet i Mallatlahti skog som omfattar ett område på cirka 3 hektar (bilaga 65) i Pertunmaa kommun,

66) Tillinkangas-Riutanmaa naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 75 hektar (bilaga 66) i Pertunmaa kommun,

67) Haapajoki åstrands naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 13 hektar (bilaga 67) i Pieksämäki stad,

68) Iso-Kylmä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar (bilaga 68) i Pieksämäki stad,

69) Sairu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 20 hektar (bilaga 69) i Pieksämäki stad,

70) naturskyddsområdet Vuorinens berg som omfattar ett område på cirka 2 hektar (bilaga 70) i Pieksämäki stad,

71) naturskyddsområdet Kaitajärvi skog som omfattar ett område på cirka 19 hektar (bilaga 71) i Puumala kommun,

72) naturskyddsområdet Ruokojärvi skog som omfattar ett område på cirka 2 hektar (bilaga 72) i Puumala kommun,

73) Vartiokallio naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar (bilaga 73) i Puumala kommun,

74) Lajunsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 75 hektar (bilaga 74) i Rantasalmi kommun,

75) naturskyddsområdet Lehmilampi lundar som omfattar ett område på cirka 7 hektar (bilaga 75) i Rantasalmi kommun,

76) Tornioniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10 hektar (bilaga 76) i Rantasalmi kommun,

77) Vaahersalonlampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 77) i Rantasalmi kommun,

78) Haarikko naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 88 hektar (bilaga 78) i Nyslotts stad,

79) Härkövuori-Koivusaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 32 hektar (bilaga 79) i Nyslotts stad,

80) Koivukumpu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 6 hektar (bilaga 80) i Nyslotts stad,

81) Kuonanluhta naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 13 hektar (bilaga 81) i Nyslotts stad,

82) Kurenperänsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar (bilaga 82) i Nyslotts stad,

83) Miklinsalmi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar (bilaga 83) i Nyslotts stad,

84) Lepikkokolampi-Takolamminsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 15 hektar (bilaga 84) i Nyslotts stad,

85) Ritokorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9 hektar (bilaga 85) i Nyslotts stad,

86) Sorvaslahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 86) i Nyslotts stad,

87) naturskyddsområdet Viitalahti skog som omfattar ett område på cirka 11 hektar (bilaga 87) i Nyslotts stad,

88) Enonvesi-Rutkanlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 61 hektar (bilaga 88) i Sulkava kommun,

89) Kukkarlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10 hektar (bilaga 89) i Sulkava kommun,

90) Kukkosenkorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 90) i Sulkava kommun,

91) Majoonkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar (bilaga 91) i Sulkava kommun,

92) naturskyddsområdet Paskolampi bäcklund som omfattar ett område på cirka 2 hektar (bilaga 92) i Sulkava kommun,

93) Peräkorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3 hektar (bilaga 93) i Sulkava kommun,

94) naturskyddsområdet Ruokolahti skog som omfattar ett område på cirka 15 hektar (bilaga 94) i Sulkava kommun.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande åtgärder är dock tillåtna:

1) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på nödvändiga torrläggningsbehov i områden utanför naturskyddsområdena,

2) åtgärder som gäller underhåll av befintliga vattenledningsrör i Ruokojärvi–Mula och Valkeisneva–Polvijoensuo naturskyddsområden,

3) underhåll och skötsel av befintliga snöskoterspår i Leväsensuo–Haisevanpuro naturskyddsområde,

4) försvarsmaktens övnings- och utbildningsverksamhet i Karkialampi naturskyddsområde, som försvarsmakten har nyttjanderätt till,

5) iståndsättning samt nödvändig breddning och nödvändigt underhåll av befintlig väg i Koskijärvi naturskyddsområde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Trots vad som föreskrivs i 3 § får jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid ikraftträdandet av förordningen fortgå till den 31 december 2019.

Helsingfors den 14 februari 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Johanna Korpi

Bilagor: MMf om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.