159/2019

Helsingfors den 6 februari 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken (655/2005) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 985/2009, som följer:

2 §
Tjänstetecken och uppgifter som ska införas i detta

Gränsbevakningsmans tjänstetecken är ett 85,6 millimeter långt och 54 millimeter brett i hörnen avrundat kort av plast, i vilket antecknas kortets nummer samt kortinnehavarens namn och kortets giltighetstid. Tjänstetecknet förses med innehavarens fotografi.

På tjänstetecknets framsida finns gränsbevakningsväsendets emblem samt texterna "RAJAVARTIOMIES – GRÄNSBEVAKNINGSMAN" och "BORDER GUARD". På tjänstetecknets frånsida finns gränsbevakningsväsendets emblem samt texterna "RAJAVARTIOLAITOS – GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" och "BORDER GUARD".

Tjänstetecknet kan förses med en teknisk del, i vilken kan lagras uppgifter med hjälp av vilka tjänstetecknets innehavare kan identifieras med metoder inom automatisk databehandling.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2019.

När denna förordning träder i kraft ska de tjänstetecken som är i bruk ersättas av tjänstetecken som överensstämmer med utseendet enligt denna förordning före utgången av 2023.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 februari 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Överinspektör
Kukka-Maaria Kankaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.