152/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 24 januari 2019

Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (612/2015) 2 § 4 mom. och 6 § 2 mom. som följer:

2 §
Uppgörande av en extern räddningsplan

För uppgörande av den externa räddningsplanen

1) ska Säkerhets- och kemikalieverket lämna räddningsverket resultaten av granskningen av säkerhetsrapporten för produktionsanläggningen i fråga, och verksamhetsutövaren för produktionsanläggningen lämna räddningsverket en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan genast när de har gjorts upp eller uppdaterats,

2) ska Transport- och kommunikationsverket lämna räddningsverket en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan för bangården eller hamnområdet i fråga,

3) ska en myndighet som avses i 2 § i försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor (772/2009) lämna räddningsverket den säkerhetsrapport som avses i 30 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller de uppgifter som avses i 20 § i försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor,

4) ska närings-, trafik- och miljöcentralen lämna räddningsverket en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten och en intern räddningsplan för den aktuella deponin för utvinningsavfall,

5) ska tillståndshavaren för en kärnanläggning lämna räddningsverket en beredskapsplan för kärnanläggningen som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.


6 §
Tillsyn och anmälningsskyldighet

Säkerhets- och kemikalieverket, Transport- och kommunikationsverket och en myndighet som avses i 2 § i försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor ska årligen före utgången av mars göra en anmälan till det behöriga regionförvaltningsverket om produktionsanläggningar, bangårdar och hamnområden inom dess verksamhetsområde för vilka det krävs en säkerhetsrapport.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

Helsingfors den 24 januari 2019

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Specialsakkunnig
Linda Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.