139/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten och 47 § 3 mom. i vallagen (714/1998), sådana de lyder, 9 § 1 mom. 2 punkten i lag 563/2015 och 47 § 3 mom. i lag 247/2002:

1 §

Förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2019 är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som nämns i bilaga I. Förhandsröstning vid beskickningarna och verksamhetsställena anordnas under de tider som anges i bilaga I.

2 §

Förhandsröstningsställen vid Europaparlamentsvalet 2019 är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som nämns i bilaga II. Förhandsröstning vid beskickningarna och verksamhetsställena anordnas under de tider som anges i bilaga II.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2019 och gäller till och med den 29 maj 2019.

Helsingfors den 17 januari 2019

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Laura Peuraniemi

Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.