90/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om upphävande av 7 § i lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 7 § i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998), sådan paragrafen lyder i lag 1090/2013.

2 §

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.